+386 (0)40 439 454 ali 059 052 341 jozica.horvat@remoras.si

CENE STORITEV

Kako oblikujem cene?

Na podlagi vaših posredovanih podatkov, kjer pridobimo osnovne podatke za pripravo ponudbe, ter na podlagi prejetih informacij na sestanku, vam pripravimo ponudbo. Ceno računovodskih storitev določimo pred začetkom sodelovanja.  Storitve so obračunane kot mesečni pavšalni znesek, ki se med letom  ne spreminja. Cena mesečnega pavšala se spremeni le v primeru večjih sprememb v vašem poslovanju, v dogovoru z vami in podpisom aneksa k pogodbi. Za nazaj ne delamo nobenih poračunov.

Z vsakim naročnikom pred začetkom sodelovanja podpišemo pogodbo o sodelovanju, kjer je poleg naših storitev in odgovornosti navedena tudi mesečna cena ter metoda in postopek sodelovanja. Tako lahko ob začetku sodelovanja predvidite strošek vašega računovodstva za celotno poslovno leto. S podpisom pogodbe naše stranke pridobijo trajno nizko ceno ter dodatne popuste na določene storitve.